| Main Page | About us | How to Ask and/or Order | FAQS | Privacy | References | Współpraca | Memorial Room/Poszukiwanie Rodziny |

 

 

WSPÓŁPRACA


Tę wiadomość kierujemy do wszystkich w kraju (a może i z zagranicy) zainteresowanych stałą współpracą z naszym nowym "Biurem Poszukiwania Rodzin i Informacji Genealogicznych w Polsce" - www.rootspoland.com

Jeśli interesujecie się Państwo tym tematem, jeśli chcecie pomagać innym z całego świata w poszukiwaniu ich rodzin w Polsce, ich korzeni rodzinnych, ich informacji genealogicznych, jeśli macie tu nawet małe doświadczenie - ale duże chęci, jeśli na swoim terenie możecie próbować dotrzeć do miejscowych adresów, rekordów, ludzi, a może też danych kościelnych (stare księgi parafialne), jeśli...

jeśli zainteresowani jesteście w tłumaczeniu starych dokumentów rodzinnych z łaciny, rosyjskiego, niemieckiego...

jeśli możecie Państwo pomóc w poszukiwaniu podobnych, innych danych z Waszego terenu,

bardzo Państwa prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia email do nas z podaniem nazwiska, imienia, obszaru swojego działania, tematów, którymi gotowi jesteście Państwo się zająć - czekamy na specjalny mail pod adresem - wspolpraca@rootspoland.com

I wreszcie chcemy poruszyć temat delikatny, czyli pieniądze - każdy z nas ma swoje koszty, czasami te poszukiwania pochłoną Państwa czas i dodatkowe koszty - proponujemy - ponieważ prowadzimy zawsze otwartą politykę cen dla klientów z zagranicy (co widać w naszym Cenniku - Price List na naszej stronie) - zakładamy, że połowa z danych opłat za konkretne usługi jest dla Państwa, po wykonaniu usługi (usług) i przesłaniu raportu (raportów) raz w miesiącu prześlemy do wypełnienia Umowę o Dzieło, my opłacimy należny podatek (PIT-4), a pozostałą, należną sumę przekażemy pocztą/prześlemy bankowo na adres/konto wskazane przez Państwa osobę jako Zleceniobiorcę.

Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem,

DHO Biuro Poszukiwania Rodzin i Informacji Genealogicznych w Polsce
ul. Żeromskiego 4a/13
01-861 Warszawa
Polska
www.rootspoland.com
korespondencja/kontakty - tylko emaile (ze względu na koszty firmy) - bardzo prosimy:
info@rootspoland.com

     
 

Copyright © 1993 DHO / Contact Email: webmaster@rootspoland.com

"Your sentimental family journey to Poland"

by Tadeusz - Tad & friends